سوالات متن درس 17 مطالعات اجتماعی ششم

ساخت وبلاگ
چکیده : سوالات متن درس 17 مطالعات اجتماعی ششم 1 . چرا دریای ... با عنوان : سوالات متن درس 17 مطالعات اجتماعی ششم بخوانید :
سوالات متن درس 17 مطالعات اجتماعی ششم

1 . چرا دریای خزر در واقع یک دریاچه است؟ دریای خزر در واقع یک دریاچه است چون به اقیانوس راه ندارد .

2 . چرا به دریاچه ی خزر دریای خزر می گویند؟ چون بزرگترین دریا چه ی جهان است.

3 . ایران از کدام جهت جغرافیایی به دریاها دسترسی دارد؟ شمال و جنوب

4 . دریا را تعریف کنید. دریاها گودال های پر از آبی می گویند که به اقیانوس راه دارند.

5 . اقیانوس را تعریف کنید. اقیانوس ها پهنه ها ی بسیار بزرگ آبی کره ی زمین هستند.

6 . دریای خزر در طول تاریخ چه نام هایی داشته است؟ )4 نام( دریای گیلان_ دریای مازندران _ دریای قزوین _ دریای گرگان

7 . عمق دریای خزر در قسمت های مختلف آن چه قدر است؟ عمق دریای خزر در نواحی شمالی آن بسیار کم است . به طوری که در نواحی به کم تر از 10 متر می رسد . اما در نواحی جنوبی نزدیک به ایران عمق آن بیش تر 1000 متر است.

8 . چند رود که به دریای خزر می ریزند نام ببرید. سفیدرود _ رود چالوس _ رود هراز _ رود گرگان

9 . جلگه های حاصل خیز ساحل دریای خزر چگونه به وجود آمده اند ؟ رودهایی که از ایران به این دریا می ریزند جلگه ها را به وجود آورده اند.

10 . دریای خزر ایران را به کدام کشور کشور ها مربوط می کند؟ ترکمنستان _ جمهوری آذربایجان _ روسیه _ قزاقستان

11 . خلیج چیست؟ به پیش روی آب دریاها در خشکی >خلیج می گویند

12 . خلیج فارس از پیش روی آب کدام دریا در کدام خشکی ها ایجاد شده است؟ خلیج فارس از پیش روی آب دریای عمان و اقیانوس هند در خشکی های ایران و عربستان ایجاد شده است.

13 . خور چیست؟ در کناره های خلیج فارس بریدگی های عمیقی وجود دارد که ساکنان اطراف به آن ها خور می گویند.

14 . خورها برای جه اموری قابل استفاده هستند؟خورها برای چه اموری مناسب هستند؟ خورها برای ایجاد بندر و پهلو گرفتن کشتی ها مناسب هستند.

15 . تنگه چیست ؟ به آبرهه ای می گویند که دو دریا را به هم وصل می کند تنگه می گویند.

16. چند رود را که به دریاهای جنوب می ریزند نام ببرید .اروندرود_ رود جراحی _ رود هندیجان _ رودمند_ رودشور _ رود سرباز

17 . چند جزیره متعلق به ایران در خلیج فارس نام ببرید. خارکو_ خارک_ لاوان_ کیش_ هندورابی _ فرور _ بنی فرور _ سیری _ تنب بزرگ _ تنب کوچک_ ابوموسی _ قشم

18 . از چه طریق ایران به همسایگان جنوبی خود مربوط می شود؟ خلیج فارس و دریای عمان

19 . ایران از طریق خلیج فارس با کدام کشورها همسایه است؟ امارات_ قطر_ عربستان _ کویت_ عراق

20 . چند منبع تاریخی را که در آن ها نام خلیج فارس یا دریای پارس آمده را ذکر کنید . کتیبه ی داریوش پادشاه هخامنشی _ کتاب های دانشمندان و جغرافی دانان مسلمان چون ابوریحان بیرونی _ نقشه های اروپاییان از عصر اکتشافات جغرافیایی

21 . در نقشه های خارجی دریای خزر ...........نامیده. دریای کاسپین

22 . عمق دریای خزر در نواحی ........... آن بسیار کم است. شمالی

23 . میزان شوری آب دریای خزر از دیگر ئریاها و اقیانوس ها ........... است. کم تر

24 . ساحل خلیج فارس از دهانه ..........تا .......... امتداد یافته. اروند رود_بندرعباس

25 . میزان شوری آب خلیج فارس ........... از دریای عمان است. بیش تر

26 . عمق خلیج فارس به طور متوسط ............ متر عمق دارد . 30

27 . عمق خلیج فارس بسیار ..........از دریای عمان است. کم تر

28 . ساحل دریای عمان به سمت .......... بیش تر می شود. اقیانوس

29 . عمق دریای عمان در اطراف چابهار به حدود ........ متر می رسد . 3000

30 . عمق دریای عمان به سمت ........ بیش تر می شود. اقیانوس

31 . دریای عمان به اقیانوس ........... راه دارد. هند


32 . خلیج فارس از طریق آبراهه ای به نام ......... به دریای عمان وصل می شود . تنگه ی هرمز

33 . بزرگترین جزیره ی ایران در خلیج فارس ......... نام دارد. قشم

34 . از گذشته های بسیار دور مردمان کناره ی خلیج فارس به....... و ....... مشغول بودند . تجارت_دریا نوردی

35 . قوم پارس خلیج فارس را ......... می نامیدند. دریای پارس


موضوعات مرتبط: ششم ابتدایی ، مطالعات اجتماعي ششم

...
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : جمعه 28 ارديبهشت 1397 ساعت: 14:51