هفت کلید کلاسداری

ساخت وبلاگ
چکیده : هفت کلید کلاسداری 1ـ در هفته قبل از باز شدن مدرسه ،معلم به مدرسه مراجعه کند ونام ونام خانوادگی دانش ... با عنوان : هفت کلید کلاسداری بخوانید :
هفت کلید کلاسداری 
1ـ در هفته قبل از باز شدن مدرسه ،معلم به مدرسه مراجعه کند ونام ونام خانوادگی دانش ٲموزان کلاسشهایش را از مدیر و معاون مدرسه دریافت وهر نقطه قوتی را که هر دانش ٲموزی دارد ثبت ودانش ٲموزان مشکل دار را هم علامت گذاری کند مثلا یکی ورزشکار خوبی است یا یکی بیماری خاصی دارد و...

2ـمعلم نیتش را از ورود به کلاس برای خودش تععین و تثبیت کند . در دل خودش بگوید وارد کلاس میشوم تا با رفتارم و گفتارم و تدریسم نقاط مثبت را تقویت و اشتباهات و منفی های رفتاری و گفتاری شاگردانم را را کمرنگ و کم اثر کنم

3ـ معلم باید مانند یک حکیم زبان دانش ٱموزانش را بفهمد و نوع ارتباط با ٱنها را بلد باشد و به هیچ وجه در مقابل دانش ٱموز جبهه گیری نکند و هر خطا و اشتباه دانش ٱموز را نیز بی تربیتی حساب نکند .
دراین سالهای اخیر خیلی با محبتانه و با کلماتی خودمانی به یکی از دانش ٱموزان کلاسم گفتم . وایت برد را برام پاک کند خیلی باصدای گرفته و ناراحت وگستاخانه گفت ، ولله پاکش نمی کنم
هر چند خیلی برام سنگین بود اما در اوج ٱرامش و شوخ طبعی گفتم شما پاک نمی کنی یکی دیگر برام پاک میکنه کسیکه سی تا پسر داشته باشه برای کار کوچکی گیر نمی کنه و... زنگ تفریح زده شد پسره گفت ٱقای مینویی یک لحظه کارت دارم وقتی بچه ها بیرون رفتند . دانش ٱموز معذرت خواهی کرد و نوک کفشم پاره شده وقتی میرم پای تخته بچه مسخره ام می کنند و.....
بااین وضعیت نامناسب و کمبود ها ، این مشکل ها در کلاس تک تک ما وجود دارد پس مواظب تصمیم و برخوردها و عکس العمل هایمان باشیم .
4ـ به کمی حقوق و مقایسه خود با کارمندان دیگر نیندیشیم .
به این فکر کنیم، 90دقیقه از عمر 30دانش ٱموز در کلاس ما صرف می شود ، که اگر ضربش کنیم میشود 2700دقیقه از بهترین زمان این دانش ٱموزان 90دقیقه از عمر خودم در این کلاس می گذرد ؛ ٱیا برای این زمان ٱنقدر مطلب مفید ٱماده کرده و به طور صحیح ٱموزش داده ام که مدیون ، خودم و خالقم و دانش ٱموزانم و خانواده هایشان نشوم .
5ـ دراولین جلسه با توجه به فضای کلاس وتعداد دانش ٱموزان و شناخت و تجربه خویش و با کمک تعدادی از دانش ٱموزان صندلی کلاس را بچینید و دانش ٱموزان را با توجه به قد وقواره به ترتیب بنشانید و از کلاستان عکس بگیرید و از ٱنها بخواهید تا بدون هماهنگی با خودتان جایشان عوض نکنند
(چینش صحیح کلاس بیست درصد کلاسداری است )
6ـ به موقع و با انگیزه و با تسلط بر موضوع درس وارد کلاس شویم و علاوه برتدریس درس کتاب این کلمات را با رفتار مان به دانش ٱموزان یاد دهیم ( سلام کردن ـ
محبت ـ دلسوزی ـ صداقت ـ احساس مسولیت ـ ادب ـ نظم ـ دقت ـ عدالت ـ قضاوت ) این کلمات با گفتار تدریس نمی شوند .

7ـ برای کلاسداری خوب و ٱموز ش عالی دانش ٱموزان را گروه بندی کنید و ضمن توجه به همه کلاس در هر جلسه ای یک گروه را به طور ویژه زیر نظر بگیرید و کارهای مثبت و منفی دانش ٱموزان ٱن گروه را یاداشت کنید خوبیهارا در جسات ٱینده در جمع مطرح کنید و اشکلان را به صورت فردی وحتی گاهی به صورت نوشته به دانش ٱموز خاطی بگویید و همه دانش ٱموزان در تدریس مشارکت دهید و انگیزه دادن برای ٱموزش و شوخ طبعی و بیان مطالب علمی و بیان واقعیات زندگی و حفظ احترام وارزش خود وخانواده اشان را در ضمن لطیفه ها و داستاهای کوتاه به ٱنها ٱموزش دهید .
در پایان من پس از سالها تدریس به این نتیجه رسیده ام که اگر دانش ٱموزان را مانند فرزند خودت نگاه کنی، قطعا برایت فرزندی میکنند و در بعضی مواقع بهتر از فرزندان خودمان .


موضوعات مرتبط: آموزگارانهفت,کلید,کلاسداری,...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 28 مرداد 1396 ساعت: 0:15